PRO SIKOJOKI RY

Pro Sikojoki Ry on saanut Sikojoen vesistön hoitosuunnitelman valmiiksi vuoden 2014 lopussa. Vaikka hyvin suunniteltu onkin joskus puoliksi tehty, ei tässä tapauksessa pelkällä suunnitelmalla ole vielä käytännön vaikutusta vesistön hyvinvoinnille.
Seuraava vaihe onkin suunniteltujen toimenpiteiden vieminen käytäntöön.  Aiemmasta tiedotuksesta poiketen voidaan todeta, että uusien ja kattavien tutkimustulosten perusteella vesistössä ei ole mitään toimenpiteitä rajoittavia ympäristömyrkkyjä.
Käytännön toimenpiteet tulevat olemaan niin laajamittaisia, että niiden lopullisessa toteutuksessa myös Pirkkalan kunnalla tulee olemaan merkittävä rooli. Pro Sikojoki tulee kuitenkin aktiivisesti seuraamaan projektin kehitystä kunnassa, sekä osallistuu tarvittaessa hankkeeseen myös rahoituksen ja toteutuksen osalta.
Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää kuitenkin myös yksityistä rahoitusta, jota Pro Sikojoki kerää järjestämällä erilaisia tapahtumia, sekä yhdistyksen jäsenten jäsenmaksuista ja kannattaja maksuista.
 
Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 10,00 Euroa.  Jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu liitteenä olevalla pankkisiirrolla. Pankkisiirtolomakkeen tiedonanoja-osaan tulee jäsenen nimi ja osoite (sähköposti osoite). Liittyminen ei ole sitova, yhdistyksestä voi erota milloin tahansa.
Liittymällä jäseneksi Pro Sikojoki Ry:hyn voi jokainen alueen asukas vaikuttaa siihen, että yhdistyksen toiminta koituu vesistön, kasviston ja eläimistön ja myös virkistyskäytön hyväksi ja sitä kautta meidän kaikkien hyväksi.
Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan, tapahtumista, kokouksista ja erilaisista hankkeista säännöllisesti. Myös yhdistyksen nettisivulla www.prosikojoki.fi  ja facebookissa Pro Sikojoki ryhmässä voitte seurata yhdistyksen toimintaa.  

Pro Sikojoen hallitus toivoo, että kaikki vesistön vaikutusalueella asuvat asukkaat tulevat mukaan vaikuttamaan omalla jäsenyydellään ja aktiivisuudellaan yhteisten asioiden ja tulevaisuutemme hyväksi.